naar Homepage IVN Mark & Donge

Linken
 
Op deze pagina verwijzingen naar websites waar we de bezoeker graag op willen attenderen.
Heb jij een link die je graag op deze pagina geplaatst wil zien, meldt deze dan aan de webredactie. Geef daarbij in korte bewoordingen aan wat die link/website interessant of aantrekkelijk maakt. Is er een logo of banner van de betreffende site, stuur die dan zo mogelijk mee.
NB elke link opent in een nieuw venster.
 
website - stadsplanten.nl
Stadsplanten.nl
- Op deze website geven we foto's en korte verhalen over wilde planten in de stad.
Stadsplanten wordt mogelijk gemaakt door FLORON en de Werkgroep Stadsplanten Breda.
naar website Breda Binnenste BuitenBreda Binnenste Buiten - Natuur in en om Breda
Breda Binnenste Buiten is een project op initiatief van de KNNV-Breda, om de natuur in en rondom de stad beter in beeld te brengen.
We doen dit samen met andere lokale natuurgroepen als IVN Mark & Donge en de West-Brabantse Vogelwerkgroep.
Blogspot - Vogels in de Oranjepolder
De blogspot van IVN'er Hans Diepstraten over vogelbelevenissen in de Oranjepolder.
De blog luistert dan ook naar de naam: "Vogels in de Oranjepolder".
Leuke en soms ook minder leuke ervaringen, door Hans vastgelegd. Om zeker te volgen, die blog!
naar website - SSiBSSiB - Samen Sterk in het Buitengebied
Een boom kan ons niet bellen, u wel! Merkt u iets waar een luchtje aan zit? Uw melding doet u bij het handhavingsteam van Samen Sterk in het Buitengebied. Zij gaan aan de slag met uw melding.
SSiB is een samenwerking van de provincie Noord-Brabant, Brabantse gemeenten, waterschappen, Openbaar Ministrerie, politie en terreinbeheerders. Samen staan we sterk om ons buitengebied veilig en schoon te houden. Meer info. in bijgaand bestand.
naar www.markkantbreda.nlMarkkant is de natuur- en milieuvereniging voor de regio Breda.
Markkant richt zich op behoud en versterking van het landschap, investeren in dat landschap, vragen aandacht daarvoor en laten hun stem gelden in politiek en beleid.
fotoblog - oog voor de natuurElke dag een nieuwe natuurfoto van iets dat op het moment
te zien is. Kijk daarvoor op de fotoblog van Piet Hanemaaijer.
naar natuurverhalen.nlNatuurverhalen.nl
De website van Els Baars van IVN-Leiden.
Zij schrijft sinds eind 2003 natuurverklarende verhalen, een bron voor Natuurgidsen en vele anderen. Met meer dan 100 verhalen!
naar website - welke vogel is dit?Iedere natuurliefhebber moet eenvoudig kunnen opzoeken welk dier of plant hij of zij gezien heeft. Heb je een gekke vogel gezien? Zit er een vreemde vogel in je tuin, die je niet kent? Vraag je je af welke vogel dit is? Precies daarvoor is welkevogelisdit.nl bedoeld.
Een website voor vogeldeterminatie.
naar pluk de stad.nlPluk de Stad - Het is zonde dat er zo veel eetbare bomen en planten in de stad groeien die niet geplukt worden. Met deze website willen we mensen informeren en stimuleren om de rijkdom aan gezonde, wilde planten die er in de stad is ook te gebruiken. Dat is leuk. Gezond. En lekker. Maar ook belangrijk.
Pluk de Stad deelt waar en wanneer je eten plukt en hoe je het klaarmaakt.
Kijk op de Kaart voor al benoemde plukplekken.
www.naturetoday.comNature Today houdt u op de hoogte van de actuele gebeurtenissen in de natuur in Nederland en daarbuiten. Biologen geven u dagelijks informatie over onder andere vlinders, zoogdieren, amfibieën, libellen, planten, zeedieren en vogels. Nature Today is voortgekomen uit Natuurbericht.
Stichting Witte Mus, voor huismus en -habitat beschermingStichting Witte Mus, DE huismussensite van Nederland Doel: huismusbescherming en huismushabitat bescherming
Stichting Witte Mus wil bereiken dat Nederland weer bewoonbaar wordt voor de Huismus.

 
www.plantengallen.comPlantengallen.com
Een site over..........GALLEN.
De site voor plantengallen bestuderend Nederland.
Zeer informatief met duidelijke illustraties.
Plantennamen in dialect
Over Schuddekopjes, aardveil, naakte-meisjes, zwijntjesgras en meer.
De Databank Plantennamen in de Nederlandse Dialecten (PLAND) van het Meertens Instituut omvat de volksnamen van planten in het Nederlandse taalgebied. Dit omvat heel Nederland en Nederlandstalig België. Daarbij wordt steeds aangegeven waar en hoe vaak deze benamingen voorkomen, wanneer zij aangetroffen zijn en voor welke plant ze in gebruik zijn. Via taalkaartjes wordt de verspreiding van deze namen gevisualiseerd.
Het totale bestand omvat momenteel een kleine 200.000 records en loopt van circa 1880 tot heden.
natuureducatief centrum De Vroente De Vroente
Wil u graag een leuke wandeling maken op de heide, maar zoekt u iets anders dan de traditionele wandeling op de heide? Dan kan u zeker terecht bij het Natuureducatiecentrum De Vroente.
We bieden niet alleen een brede waaier aan van educatieve pakketten voor groepen. Ook de individuele bezoeker kan er komen genieten van de prachtige natuur in het Grenspark De Zoom- Kalmthoutse Heide  In heel het educatief aanbod staat het 'zelf-doen' en het 'zelf-ontdekken' centraal.
Bovendien kan u in het bezoekerscentrum terecht voor een fraaie interactieve tentoonstelling over de Kalmthoutse Heide. Tevens worden geregeld tijdelijke natuurtentoonstellingen georganiseerd.
Natuurpunt Markvallei
Natuurpunt Markvallei, voor een grensoverschrijdend uitstapje.
Natuurpunt Marvallei is de plaatselijke afdeling van Natuurpunt in de gemeenten Hoogstraten en Rijkevorsel.
De vereniging ijvert voor meer en betere natuur in de Noorderkempen. Ze organiseren verschillende activiteiten om de natuur in eigen omgeving op een aangename manier te ontdekken. En Natuurpunt Markvallei beheert een aantal natuurgebieden. Deze situeren zich vooral in de vallei van het Merkske en langs de oevers van de Mark.
naar vogelvisie.nlVogelvisie.nl - een interessante site omdat er de VogelVinder op zit. Met de VogelVinder kun je aan de hand van het beantwoorden van een aantal vragen achter de naam van een vogel komen (90 meest voorkomende) wanneer je die niet weet. Verder van nog 200 vogels overzichtelijke informatie zoals waar ze voorkomen en welk geluid ze maken. Je kunt op Vogelvisie.nl met een quiz ook jouw kennis van vogels testen! De Natuurkalender De Natuurkalender is een waarnemingsprogramma dat ecologische veranderingen in beeld wil brengen. Hiervoor kijken we naar de timing van de natuur in relatie tot het klimaat.
Iedereen kan meedoen met De Natuurkalender. Dat doet u door zelf één of meerdere vogel-, vlinder- of plantensoorten in uw buurt in de gaten te houden, en uw waarnemingen aan ons door te geven.
Meer informatie op bovenstaande site.
Plantaardigheden.nl
Plantaardigheden.nl Een site over actuele toepassingen van planten. Plantaardigheden.nl wordt door vele vrijwilligers samengesteld. De site wordt gepresenteerd door de Werkgroep Plantaardigheden van de Stichting Kruidenhoeve. Paul Munnik heeft ook een inbreng op deze site! Een interessante site.
Heemtuin RucphenHeemtuin Rucphen
Een Brabantse natuur- en landschapstuin, zeker een bezoek waard. Een tuin met diverse biotopen.


De website van de Heemtuin is al nèt zo divers en informatief als de tuin.

www.groen-natuurlijk.nlGroen! Natuurlijk
Groen! natuurlijk is een landelijk platform voor natuurliefhebbers dat wordt gerund door drie enthousiaste mensen met ervaring en kennis opgedaan bij Stichting Bomen Over Leven en IVN. Met Platform Groen! Natuurlijk willen de oprichters een positief kritisch geluid laten goren, kennis verspreiden en ervaringen delen. Informeren en inspireren. Platform Groen! Natuurlijk is uitsluitend digitaal actief.
Natuurvereniging Mark en LeijNatuurvereniging Mark en Leij
Een vrijwilligersvereniging die zich op verschillende manieren actief inzet voor het beschermen en uitbreiden van natuur binnen hun werkgebied. Ook tal van activiteiten om bewoners te informeren en stimuleren. Een bruisende Natuurvereniging!
naar VlinderNETVlinderNET
van de VlinderstichtingDat is de informatiebron over dagvlinders, nachtvlinders en libellen van de Vlinderstichting.

Vogelrevalidatiecentrum ZundertVogelrevalidatiecentrum Zundert
De stichting Vogelrevalidatiecentrum "Zundert" stelt zich tot doel het opvangen en verzorgen van inheemse dieren, met name vogels die in de problemen zijn gekomen. De dieren worden na een deskundige behandeling weer zo snel mogelijk in de natuur los gelaten.
Daarnaast geeft men voorlichting en advies.
de Stippensite, over lieveheersbeestjesStippen.nl
een site over....... lieveheersbeestjes.
Bekijk de verschillende soorten, duidelijk gefotografeerd en een serie over de ontwikkeling van de 7-stip, of determineren en veel meer.
Bezoekerscentrum Wolfslaar
Meer over het Bezoekerscentrum, boerderij Wolflaar en activiteiten op hun site.
Milieu Educatief Centrum en Kinderboerderij Oosterhout
Stichting Milieu Educatie en Kinderboerderij heeft een kinderboerderij en een natuur- en milieu-educatief centrum weten te combineren tot een geheel.
KNNV vereniging voor veldbiologie - afdeling BredaDe natuur is alles wat leeft, groeit en bloeit. Van de natuur kun je genieten. Natuur kun je bestuderen. De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is een vereniging die actief in en met de natuur bezig wil zijn: met natuurbeleving, met natuurstudie èn met natuurbescherming.
Anders gezegd: de KNNV is de vereniging voor veldbiologie.
Westbrabantse VogelwerkgroepWestbrabantse Vogelwerkgroep
Een werkgroep van vrijwilligers die zich actief inzet voor vogels binnen het Westbrabantse. Vogelinventarisatie, -studie en -bescherming zijn belangrijke doelen van de werkgroep. Ook publieksinformatie over vogels en bedreigingen, vogelexcursies, vogelcursus en acties behoren tot de activiteiten.
Een niet te missen werkgroep!

Brabantse Milieufederatie


De Brabantse Milieufederatie is een koepelorganisatie en vertegenwoordiger voor ruim 130 natuur- en milieugroepen in de provincie. De Brabantse Milieufederatie streeft een ecologisch duurzaam Brabant na.
Zij doet dit door: ondersteuning van natuur- en milieugroepen, het beïnvloeden van beleid en de publieke opinie, samenwerking met bedrijven, overheden en belangengroeperingen. Als dat niets oplevert, voert de BMF ook wel juridische procedures.

Brabants LandschapNatuurbehoud met Brabants Landschap
Sinds 1932 strijdt Brabants Landschap voor het behoud van natuur- en landschapsschoon in Noord-Brabant. Op dit moment heeft zij verspreid over de provincie circa 15.000 ha in eigendom en beheer. Ook verzorgt men het uitgeven van boeken, gidsen, brochures en een eigen natuurtijdschrift; het uitzetten van wandelroutes en het geven van excursies. Brabants Landschap geeft ook voorlichting over de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen als houtwallen, erfbeplantingen en poelen. Voorts coördineert zij het vrijwillig landschapsbeheer en het vrijwillig weidevogelbeheer.
The Garden SafariOp deze website een grote sortering van foto's, gerubriceerd naar diersoort, met veel informatie. En als je op deze site een dier niet kunt vinden, kom je met een van de linken op sites met meer van dat moois. Wikipedia, de vrije encyclopedie op het internet Wikipedia NL de vrije encyclopedie op het internet; is gestart in 2001 en maakt deel uit van Wikipedia, een gemeenschapsproject met als doel in elke taal een complete encyclopedie op het web te creëren. Wikipedia is gratis te gebruiken om informatie te zoeken én om informatie toe te voegen. Momenteel zijn er 146.568 artikelen. Om mee te helpen artikelen te schrijven, corrigeren en uit te breiden is geen aanmelding nodig, je kunt meteen aan de slag!
NaturalisNaturalis onderzoekt hoe de natuur in elkaar zit en hoe zij werkt. Het verhaal van de natuur wordt aan het publiek gepresenteerd in vaste en tijdelijke tentoonstellingen. Op de site m.n. onder de knop “Natuurinformatie”, is heel veel informatie te vinden!
(De site overlapt voor een deel de site natuurinformatie.nl hiernaast).
Natuurinformatie.nl
Natuurinformatie.nl
biedt biologische en geologische informatie. Via 'zoeken' zijn 5000 artikelen op te vragen, of is een vraag te stellen aan een expert. Nederlandstalige natuurinformatie op één plek vindbaar en doorzoekbaar Natuurinformatie.nl bundelt biologische en geologische informatie van 19 Nederlandse kennisinstellingen in één website. De afzender van de informatie is te herkennen aan het logo in de titelbalk. Primaire doelgroep is het voortgezet onderwijs. Vraaggestuurde uitbouw: De redactie werkt antwoorden op vragen zo veel mogelijk om tot nieuwe artikelen. Sitebezoekers die vragen stellen bouwen dus mee aan de inhoud.

Laatste wijziging:
vorige pagina | naar boven

© 2018 IVN Mark & Donge - disclaimer & copyright